Artykuły oznaczone znacznikiem: znak towarowy


Jak zastrzec znak towarowy?

2 marca 2016

Co to jest znak towarowy? Według ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawa własności przemysłowej „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”. Znakiem towarowym jest:„wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (forma towaru lub opakowania), melodia lub inny sygnał dźwiękowy”. Zastrzeżenie znaku towarowego Wiadomo, że dobre logo czy nazwa firmy powinna […]