22.09.2022
Webdesign

Dostępność cyfrowa, czyli czym są wytyczne WCAG 2.1?

Arsen Avatar photo

Nasza społeczna świadomość na temat trudności, z którymi muszą mierzyć się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami, stale rośnie. Wprowadzamy więc coraz to nowe rozwiązania usprawniające poruszanie się w przestrzeni publicznej – także tej internetowej. W celu minimalizowania wykluczenia cyfrowego opracowano różnego rodzaju wytyczne, m.in. WCAG. Czym dokładnie jest WCAG i jak wpływa na komfort użytkowników?

 

 

Czym jest WCAG?

 

WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, to zbiór zaleceń dotyczących tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych przyjaznych osobom z szeroko pojętymi niepełnosprawnościami. Pierwsza wersja dokumentu powstała w 1999 roku i od tamtej pory zaktualizowano go dwukrotnie. Obecnie obowiązującym standardem jest WCAG 2.1. Najprościej mówiąc, są to zasady wskazujące, jak tworzyć strony czy aplikacje tak, by każdy użytkownik miał równe szanse dotarcia do zawartych w nich treści.

 

Założenia WCAG 2.1

 

Lista zaleceń jest naprawdę długa i podzielona na wiele osobnych kategorii. Są jednak 4 nadrzędne założenia, będące fundamentem idei.

  1. Postrzegalność – Zadbaj o to, by każdy użytkownik mógł dotrzeć do treści za pomocą dostępnych dla niego zmysłów, np. deskrypcje materiałów audio, responsywność, odpowiednio dobrane kolory tekstu i tła.
  2. Funkcjonalność – Spraw, by użytkownik mógł dotrzeć do wszystkich treści i funkcji niezależnie od sposobu nawigowania, np. samą klawiaturą lub samą myszą.
  3. Zrozumiałość – Wszyscy użytkownicy powinni jasno rozumieć zarówno treść, jak i sposób działania strony czy aplikacji.
  4. Solidność – Treści i funkcje muszą poprawnie działać niezależnie od używanego medium, np. czytnik ekranu dla niedowidzących.

 

Czy każda strona musi realizować standardy WCAG 2.1?

 

Co do zasady obowiązek wdrożenia zaleceń WCAG spoczywa na podmiotach publicznych, takich jak urzędy, banki, szkoły i uczelnie wyższe, sądy czy szpitale, a także wszystkich podmiotach dysponujących finansami publicznymi. Za niewywiązanie się z tego obowiązku przewidziane są kary pieniężne.

 

Dlaczego warto wdrożyć WCAG 2.1?

 

Nawet jeśli teraz nie jesteś zobligowany do wprowadzenia standardów dostępności cyfrowej, nie oznacza to, że powinieneś całkowicie zignorować ten temat. Obowiązek wdrożenia WCAG 2.1 będzie stopniowo rozszerzany na kolejne grupy przedsiębiorców, warto więc już teraz zapoznać się z zagadnieniem i rozważyć wdrożenie niezbędnych rozwiązań. Tym bardziej, że przyniesie to Twojemu biznesowi wiele korzyści.

Oczywistym aspektem, jest zwiększenie grupy odbiorców. Jednak nie tylko osoby z niepełnosprawnościami odczują wprowadzone zmiany. Twoja strona będzie od teraz bardziej czytelna i intuicyjna dla większości użytkowników.

Zyska na tym także wizerunek Twojej firmy. Pokażesz, że jesteś przedsiębiorcą etycznym i odpowiedzialnym społecznie, a kwestia wykluczenia osób starszych czy z niepełnosprawnościami nie jest Ci obojętna

 

Czy WCAG 2.1 można wdrożyć samodzielnie?

 

Wprowadzenie zasad dostępności cyfrowej to szerokie zagadnienie. Bez specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania oraz założeń samej ustawy, całkowite i prawidłowe wdrożenie WCAG nie będzie możliwe, a w przypadku podmiotów publicznych będzie skutkowało karami. Warto więc w tej kwestii postawić na profesjonalistów – na przykład na nas. Chętnie pomożemy Ci dołożyć cegiełkę do walki z wykluczeniem cyfrowym.