02.03.2016
Webdesign

Jak zastrzec znak towarowy?

Arsen Avatar photo

Co to jest znak towarowy?

 

Według ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawa własności przemysłowej „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”.

Znakiem towarowym jest:
„wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (forma towaru lub opakowania), melodia lub inny sygnał dźwiękowy”.

Zastrzeżenie znaku towarowego

 

Wiadomo, że dobre logo czy nazwa firmy powinna być prosta, uniwersalna, ponadczasowa itd. Niewiele jednak mówi się o tym, w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć znak towarowy. Jakich czynności należy dokonać, aby skutecznie chronić go przed ewentualnymi działaniami nieuczciwej konkurencji?

Zastrzeżenie nazwy firmy, logo czy innego znaku towarowego wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, które jednak często są zdecydowanie mniejsze niż stworzenie całej identyfikacji wizualnej firmy.

Dokonując rejestracji jedynie w Polsce (w Urzędzie Patentowym RP) znak towarowy Twojej firmy jest chroniony wyłącznie w granicach naszego kraju. Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego na terenie UE (w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) wiąże się z większymi kosztami, ale także z ochroną na większym obszarze (wszystkie kraje Unii Europejskiej).

Decydując się na konkretną formę ochrony najlepiej sugerować się zasięgiem działalności swojej firmy. Jeśli firma działa lokalnie, ochrona na całą UE nie jest potrzebna. Oczywiście możesz mieć ambicje, żeby osiągnąć sukces międzynarodowy i funkcjonować na rynkach krajów całej UE, dlatego warto pomyśleć o tym, że jednym zgłoszeniem możesz uzyskać ochronę w 28 krajach. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze.

Ale jak to właściwie wygląda od strony formalnej? Gdzie należy się zgłosić i jaki jest orientacyjny koszt zastrzeżenia znaku towarowego? – o tym w skrócie przeczytasz poniżej.

Ochrona w Polsce

 

Formalności dokonuje się w Urzędzie Patentowym w Warszawie.
Należy wnieść jednorazową opłatę w wysokości 550 zł lub 500 zł przy zgłoszeniu drogą elektroniczną (do 3 klas towarowych – poczytaj dodatkowo o Klasyfikacji Nicejskiej oraz Klasyfikacji Wiedeńskiej:)). Zgłoszenie znaku w każdej kolejnej klasie to koszt 120 zł. Za każdy 10-letni okres ochronny pobiera się opłatę 400 zł (do 3 klas), natomiast opłata za każdą klasę powyżej 3 wynosi 450 zł.

Ochrona na terenie UE

 

Zastrzeżenie znaku towarowego następuje w OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) w Alicante w Hiszpanii.
Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do 3 klas towaru wynosi 1050 € (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną – 900 €), natomiast dopłata do zgłoszenia za każdą klasę towarową powyżej 3 to koszt 150 €.

Ochrona międzynarodowa – wybrane kraje

 

Możliwe jest również uzyskanie ochrony w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Posiadając już zastrzeżony znak towarowy w Polsce lub w krajach UE można rozszerzyć ochronę na inne kraje.
Administracją zajmuje się Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Koszt otrzymania takiej ochrony zależy od tego w ilu i w jakich krajach chcielibyśmy, aby nasz znak towarowy był zastrzeżony.

Zastrzeżenie znaku towarowego to bardzo ważna kwestia, nad którą należy się dobrze zastanowić:)