25.01.2023
Marketing / reklama

Reklamowanie wyrobów medycznych w 2023 roku

Arsen Avatar photo

Wraz z nowym rokiem w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, której celem jest ujednolicenie polskiego prawa z regulacjami unijnymi. Nowe przepisy mają dotyczyć kwestii reklamowania wyrobów medycznych. Co się zmienia?

 

 

Medycyna estetyczna – zmiany w prawie

 

Do tej pory prawo zabraniało reklamowania zabiegów zdrowotnych oraz wykorzystywania wizerunku profesjonalistów, czyli lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Nowe przepisy rozszerzają zakaz również o osoby niemające wykształcenia medycznego, w tym także influencerów. Niedozwolone będzie od teraz także promowanie zabiegów kosmetycznych i z zakresu medycyny estetycznej, wykorzystujących metody i preparaty nieprzeznaczone dla laików – specjalistyczny sprzęt, technologię laserową, a nawet kwas hialuronowy. Za naruszenie przepisów przewidziana jest niemała kara finansowa. Reklamowanie wyrobów w sposób niezgodny z ustawą – do 2 milionów złotych, wprowadzanie użytkownika lub pacjenta w błąd – do 5 milionów złotych.

Ważne definicje

 

Laik – W świetle prawa laik oznacza osobę, która nie ma wykształcenia formalnego z zakresu ochrony zdrowia i medycyny, czyli nie jest np. lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą, ratownikiem medycznym czy fizjoterapeutą.

Wyrób medyczny – Definicja wyrobu medycznego jest niezwykle szeroka, jednak zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. do tej grupy produktów zaliczają się:

narzędzia, przyrządy, oprogramowanie, materiały i artykuły służące do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia choroby; diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia; badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego; regulacji poczęć.

Reklama wyrobów medycznych – to komunikat marketingowy zawierający zachętę do zakupu konkretnego produktu. Za reklamę wyrobu medycznego nie uważa się katalogów handlowych i list cenowych zawierających jedynie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną, a także informacji umieszczonych na opakowaniach lub załączonych do opakowań wyrobów.

Reklama wprowadzająca w błąd – jest to ogół czynności, które:

  • przypisują wyrobowi funkcje, których on nie posiada,
  • zatajają przed pacjentem prawdopodobne ryzyko związane z używaniem wyrobu,
  • sugerują możliwość stosowania wyrobu w sposób inny, niż zostało to pierwotnie określone.

 

Nowelizacja ustawy o reklamowaniu wyrobów medycznych – co jeszcze trzeba wiedzieć?

 

Celem nowelizacji jest regulacja reklamy branży medycznej, nie tylko w kwestii estetycznej i kosmetycznej. Naczelna Rada Lekarska uważa, że w reklamach nadużywa się wizerunku i autorytetu lekarzy w celu nakłonienia konsumenta do zakupu. Nie zobaczymy więc już reklam z udziałem lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów – zarówno prawdziwych, jak i odgrywanych przez aktorów. Niezgodne z prawem będą też reklamy zachęcające dzieci do zakupu lub nakłaniania do tego rodziców.

Zmienić ma się również sposób komunikacji, by uniknąć wprowadzania odbiorców w błąd. Od teraz komunikaty kierowane do dla laików – osób bez wykształcenia i wiedzy medycznej – muszą być wyrażane prostym, zrozumiałym językiem.

Nowe regulacje odnoszą się również do:

 

  • reklamy działalności gospodarczych lub zawodowych, które wykorzystują wyrób w codziennej praktyce,
  • prezentacji wyrobu podczas spotkań, których celem lub efektem jest zachęcenie do zakupu wyrobu, lub finansowanie tego typu spotkań,
  • kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobu, otrzymujących z tego tytułu korzyści,
  • odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów,
  • prezentowanie wyrobów lub próbek w celach promocyjnych,
  • sponsorowanie targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami.

 

Jak reklamować medycynę estetyczną i zabiegi kosmetyczne w 2023 roku?

 

Nowe regulacje mocno uderzają w branżę kosmetyczną i wiele osób obawia się o dalsze losy swojego biznesu. Należy jednak pamiętać, że reklama to nie jedyna skuteczna strategia rozwijania firmy i zdobywania nowych klientów.

Działania SEO

 

Strategia SEO jest czasochłonna, może jednak przynieść wymierne korzyści zarówno salonom kosmetycznym, jak i gabinetom medycyny estetycznej.

Zwiększenie widoczności w wyszukiwarce przełoży się na zwiększenie ruchu organicznego, a więc na dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów, i będzie to zdecydowanie tańsze, niż np. kampanie Google Ads.

Pozycjonowanie strony internetowej polega w głównej mierze na przygotowaniu odpowiednich treści – atrakcyjnych i nasyconych frazami kluczowymi. Warto w tym celu wykorzystać firmowego bloga. Publikowanie merytorycznych wpisów pozwoli Ci nie tylko przekonać do siebie algorytm wyszukiwarki, ale także klientów – zbudujesz w ich oczach wizerunek eksperta w swojej branży i zyskasz ich zaufanie.

 

Media społecznościowe

 

Nowelizacja ustawy ogranicza potencjał social mediów, jednak nie wszystko stracone. Wciąż możesz budować relacje z odbiorcami. Wykorzystaj grafiki czy krótkie formy wideo, by dzielić się wiedzą, inspirować i pokazywać efekty swojej pracy. Ciekawy i wartościowy profil przyciągnie publiczność, a więc i potencjalnych klientów. Jest to najtańszy sposób docierania do odbiorców, będzie jednak wymagał zaangażowania, regularności i konsekwentności.

Ważna informacja jest taka, że wszystkie kampanie uruchomione przed 1 stycznia 2023, mogą działać do końca czerwca bieżącego roku – trzymaj rękę na pulsie.